Uczenie się kluczem do sukcesu

,,Ucz się, ucz, ponieważ nauka do potęgi klucz! ” – pewnie wielokrotnie usłyszałeś to od ludzi bardziej obytych. Jedni mówią, że czas edukacji jest niesłychany, a inni, że wspominają go jako najgorszy czas w ich życiu. Jak jest naprawdę? Nie da się tego ustalić, ponieważ namacalnie widać, że zdania są różne.

Każdy po zakończeniu szkoły wystawia indywidualną opinię na ten temat. Można zauważyć, że osoby, które obecnie się uczą często narzekają, aczkolwiek z drugiej strony na myśl przychodzą opowiadania mamy, w których tak niesamowicie radośnie wspomina czasy przebyte w szkolnej ławce. Zdaje się, że nauczyciele wtedy byli całkiem innymi osobami, a ich nastawienie zaskakiwało. Bywały oczywiście wyjątki.

W tych czasach też są, ale zwykle w odwrotną stronę. Słowo „nauka” jest rozumiana przez każdego odmiennie. Trzeba na to spojrzeć subiektywnie. Niektórzy lekcją nazywają całe swoje istnienie. Uzyskują mądrość, którą mogą umieścić w danej dziedzinie, aczkolwiek nie twierdzą, że jest to za sprawką szkoły. Natomiast są ludzie, dla których edukacja kojarzy się jedynie z tonami książek, ocenami wstawianymi do dziennika. Cóż, można by rzec, że w każdym z tych stwierdzeń jest odrobinę prawdy.

Nie można zapominać, że ludziom, którzy edukują się, mają świetne wyniki jest prościej w życiu, bowiem dostać się na należyte studia nie jest tak bardzo przystępnie. Jeżeli ktoś chce rozwijać się w kierunku np. medycyny, nauka jest konieczna, a zdobyta mądrość będzie towarzyszyć przez cały czas wykonywania swojego zawodu. Żadna omyłka nie jest dozwolona. Osoby, które mają kłopoty z przyswajaniem wiedzy, mogą się kształtować praktycznie. Praca fizyczna przeważa nad umysłową. To jednak nie powinno zniechęcać młodych osób do nauki, ponieważ z czasem docenią te godziny spędzone na żmudnym powtarzaniu nużącego materiału na egzamin.

Reasumując: zdobyta wiedza i umiejętności towarzyszą nam nieprzerwanie, a przykładem może być czytanie i pisanie. Nauka daje sporo kluczy, a tylko do nas należy decyzja czy ich użyjemy.